Svatý týden - bohoslužby

Pondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Velký pátek
V 15:00 pobožnost Křížové cesty
Obřady na památku Umučení Páně v 16:30 v  kostele Zvěstování Páně

Bílá sobota
Ve 21:00 Velikonoční vigilie

Neděle (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
Mše svatá s žehnáním pokrmů v 10:00 v kostele Zvěstování Páně