Bohoslužby 24. - 30. 4. 2023

Pondělí až pátek

Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota

Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně započatá obláčkou kandidáta tepelské kanonie v kapli blahoslaveného Hroznaty

Neděle

Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně