Bohoslužby 30. 10. až 5. 11. 2023

Pondělí až úterý
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Středa
Slavnost Všech svatých
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Čtvrtek
Slavnost za všechny věrně zemřelé
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně


Odpustky pro duše v očistci: 1. a 2. listopadu v kostele, do 8. listopadu na hřbitově