Bohoslužby 13. 5. až 19. 5. 2024

Klášter_Teplá_201.jpgPondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek (svátek sv. Jana Nepomuckého)
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle (slavnost Seslání Ducha svatého)
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně