Bohoslužby 3. až 9. června 2024

Klášter_Teplá_201.jpgPondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek (Slavnost sv. Norberta, arcibiskupa, zakladatele řádu premonstrátů)
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle 
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně