Bohoslužby 1. až 7. července 2024

kostel_hladina.jpgPondělí až čtvrtek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

*

Pátek (slavnost Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy)
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

*

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

*

Neděle 
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně