Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Koncerty 2024
 

sobota
13/7
16.00
varhany Jitka Chaloupková koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení
vstupné 160,- Kč/8,-€ pořadatel:
Kanonie premonstrátů Teplá
rezervace a prodej vstupenek
v den konání koncertu
           

sobota
17/8
16.00 
varhany Václav Peter

koncert se koná 
v Klášterním kostele Zvěstování Páně
doporučujeme teplé oblečení

vstupné 160,-Kč /8,-€  pořadatel:
Kanonie premonstrátů Teplá
rezervace a prodej vstupenek
v den konání koncertu
           
           


Informace a rezervace vstupenek
telefon:
00420353392732
00420724229957

telefonní čísla je možno využít pouze k přímým hlasovým hovorům,
HLASOVÉ ANI TEXTOVÉ ZPRÁVY NEJSOU FUNKČNÍ
Změna programu vyhrazena, program je průběžně aktualizován.