Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Další akce

ostatní akce 2024

Noc kostelů
více na: www.nockostelu.cz
informace :telefon:
00420353392732
00420724229957

telefonní čísla je možno využít pouze k přímým hlasovým hovorům,
HLASOVÉ ANI TEXTOVÉ ZPRÁVY NEJSOU FUNKČNÍ

Varhanní kurz
Termín kurzu 21/7/2024-24/7/2024
informace na telefonním čísle:
00420353392732
00420724229957

telefonní čísla je možno využít pouze k přímým hlasovým hovorům,
HLASOVÉ ANI TEXTOVÉ ZPRÁVY NEJSOU FUNKČNÍ