Návštěvní provoz / Besuchsbetrieb

Index

Výstavy

°°°°°°

Stálá výstava o politickém pronásledování v letech 1948-1989

„PERZEKUCE CÍRKVE 1948-1989“

Návrh a realizace výstavy je dílem Konfederace politických vězňů.

°°°°°°

Stálá výstava
Dr. Gerhard Lehrberger, Dipl. Geol. Stephanie Gillhuber, Geologové Technische Universität in München (technické univerzity v Mnichově, SRN)

"PROJEKT TRACHYT"

Výstava zachycuje průběh a výsledky průzkumů , které se zabývaly stavebními materiály a technologiemi, použitými při stavbě jednotlivých budov kláštera.

Texty k výstavě jsou v německém originále s českým překladem.

°°°°°°

Václav Gaťařík 

"PREZENTACE NÁVRHŮ NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY DO KLÁŠTERNÍHO PARKU"

°°°°°°


Výstavy jsou volně přístupné v otevírací době návštěvního provozu a nacházejí se v přízemí konventu - vstup prvními dveřmi vpravo od kostela.


Další informace:
Telefon:
00420353392732
00420724229957

telefonní čísla je možno využít pouze k přímým hlasovým hovorům,
HLASOVÉ ANI TEXTOVÉ ZPRÁVY NEJSOU FUNKČNÍ