22. Adventní setkání v Klášteře Teplá

v pátek 4. 12. 2015 se v Tepelském klášteře setkali inženýři a technici ze západních Čech

 

V pátek 4. prosince 2015 navštívili mysticky klidný premonstrátský Klášter Teplá účastníci 22. Adventního setkání, které pořádal Český svaz stavebních inženýrů Oblastní pobočky Karlovy Vary a Ústí nad Labem, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Oblastní kancelář Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Plzeň za podpory Kanonie premonstrátů Teplá a Města Teplá. Velmi zajímavá odborná komentovaná prohlídka zrekonstruovaných prostor Hroznatovy akademie byla zakončena koncertem smyčcového kvarteta Pikap Quartet ve slavnostním sále Hroznatovy akademie, ke kterému pronesl úvodní sváteční adventní slovo sám pan opat Filip Zdeněk Lobkowicz, O Praem. Občerstvení v obnovených prostorách kláštera vytvořilo příjemné prostředí k vzájemnému setkání, poznání a výměně kulturních, společenských i odborných kontaktů.

Ing. Jaroslav Korbelář

předseda OP ČSSI Karlovy Vary

 

2015 12 04 inzenyri 1

 

2015 12 04 inzenyri 3

 

2015 12 04 inzenyri 4