Konference o dějinách kláštera premonstrátek v Chotěšově

 20161017klasterchotesovSpolek Klášter Chotěšov si vás dovoluje pozvat na Konferenci o dějinách kláštera premonstrátek v Chotěšově konanou ve dnech 17. – 18. října 2016 v kapitulní síni kláštera. Pro podrobný program čtěte celý článek.

 

 

 

Program konference:

Pondělí 17. října

Zahájení 13:30 Úvodní proslov Jiří Poslední (SKCh), biskup František Radkovský, opat Filip Lobkowicz, starosta Luděk Rossenberger

13:50 Petra Oulíková (KTF UK): Barokní nástěnné malby v Chotěšově

14:20 Daniela Štěrbová (KTF UK Praha): Barokní architektura Chotěšova

14:50 přestávka

15:20 Jan Soukup (Atelier Soukup): Plánované opravy kláštery

16:00 prohlídka kláštera

18:30 Nešpory o bl. Hroznatovi ve farním kostele

19:00 večeře v restauraci

 

Úterý 18. října

9:00 Jan Kremer (CMS Praha): Porýnští kanovníci v českých zemích - organizace a identita

9:30 Petr Kubín (KTF UK Praha): Založení Chotěšova

10:00 Pavel Trnka (FF UK Praha): Vztah Chotěšova a Teplé na konci středověku

10:30 přestávka

11:00 Jana Oppeltová (FF UP Olomouc): Chotěšovské anály

11:30 Hedvika Kuchařová (Klášter Strahov): Chotěšov a Doksany v raném novověku

12:00 Miroslav Herold (KTF UK Praha): Úcta k starokřesťanským mučedníkům v barokním Chotěšově

12:45 oběd

14:30 Jakub Mírka (SOA Plzeň): Majetková základna a správa kláštera Chotěšov ve 2. polovině 16. a na počátku 17. století

15:00 Jakub Krček (ZIP o.p.s. Plzeň): Hospodářské dvory chotěšovského kláštera v 18. století

15:30 závěrečné slovo

 

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Minulostí západočeského kraje 52, 2017.

Spolupořadateli konference jsou: Katedra církevních dějin a patrologie KTF UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK, Biskupství Plzeňské, Archiv města Plzně, Obec Chotěšov

 

logo chotesov