Projekt vzorové obnovy IOP 2009-2015

Index

Celý projekt vzorové obnovy podrobně mapuje v publikace kronika projektu, která vyšla v omezeném nákladu a byla distribuována v rámci záverečné konference 26.června 2015.
Připravujeme elektronickou verzi, která bude již brzy ke stažení zde. 

V souvislosti s realizací projektu vznikla řada dalších odborných prací:

Výsledky z první etapy stavebně historického výzkumu v areálu kláštera
Autoři. Mgr. Radek Široký Ph.D., doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D.
Více se dočtete zde na portálu akademia.edu

Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé
Autoři. Mgr. Radek Široký Ph.D., doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D., Mgr. Lenka  STARKOVÁ, Ph.D.
Více se dočtete zde na portálu národního památkového ústavu.