Projekt vzorové obnovy IOP 2009-2015

Index

Pohled do dokončené obnovy letního refektáře, který dříve sloužil jako jídelna. Nově sál počítá s víceúčelovým využitím, s kapacitou cca 50-80 osob bude využíván pro realizace seminářů, kulturní a společenské aktivy.  

Letní refektář po rekonstrukci