Projekt vzorové obnovy IOP 2009-2015

Index

Opatský byt prošel zásadní proměnou, byly obnoveny všechny původní fresky a výzodoba, parkety a dostal novou technchnickou infrastrukturu. Pro potřeby konání vzdělávacích aktivit je vybaven jako ostatní prostory datovými přípojkami a wi-fi, o teplotu se stará automatický systém měření a regulace, který využívá jako zdroj tepla energii z geotermálních vrtů a čerpadel vzduch-vzduch. 

Opatský byt

Opatský byt nabízí kapacitu 15 míst a navazující sál s kapacitou 25-30 míst poskytne jedinečné prostředí pro konání semináře nebo komorního hudebního představení.

Opatský byt sál