Zahájení projektu Cesty poznání 2015

Na zámku v Bečově nad Teplou byl v úterý 24. března zahájen tiskovou konfrencí výjimečný regionální projekt spojující Karlovarský a Plzenský kraj: Cesty poznání 2015 aneb čteme souvislosti

V letošním roce připravilo několik kulturních a paměťových institucí ze dvou krajů jedinečnou příležitost zážitkového poznávání v nevšedních souvislostech. Projekt nese název Cesty poznání a ústředním tématem letošního roku je: kniha – médium, které nestárne.

Při příležitosti 10. výročí otevření nové budovy Krajské knihovny v Karlových Varech bude realizován pilotní projekt Cesty poznání, zaměřený na nestárnoucí médium „kniha a knihovny“. Cesty poznání jsou určeny především pro ty, kteří chtějí aktivně poznávat své okolí a zasazovat nové informace do kontextu jednotlivých historických epoch. Principem projektu je pomocí propagace a speciálních slev motivovat čtenáře knihoven k návštěvě historických památkových objektů, kde budou připraveny doprovodné programy na dané téma. Během 19. ročníku Týdne knihoven 2015 (5. - 11. 10. 2015) bude možné nahlédnout při mimořádných prohlídkách dojinak nepřístupných prostor obou zapojených moderních knihoven – Krajské knihovny Karlovy Vary a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje - coby vzdělávacích institucí a porovnat je s historickými zámeckými a klášterními knihovnami v Bečově nad Teplou a v klášteře Teplá.

V Bečově nad Teplou bude pro návštěvníky v letošní sezoně k dispozici oživená prohlídková trasa zaměřená na zámeckou knihovnu s pracovními listy pro děti i dospělé, které připravilo Národní Muzeum Praha a Edukační centrum Bečov. „V klášteře Teplá pak bude možné v rámci slavnostního dokončení projektu Vzorové obnovy“ zažít nové poznávací trasy, včetně unikátního štolového systému nebo s pracovními listy absolvovat volně přístupné venkovní poznávací stezky. Pro ty nejmenší, ale i pro ty co si rádi hrají, bude připravena řada modelů, například převodních mechanismů, jak se v historii přeměňovala energie vody na mechanickou práci“, uvedl Tomáš Bartoníček, manažer provozní fáze projektu Vzorové obnovy kláštera
Teplá.

Během roku pak proběhnou v Krajské knihovně Karlovy Vary, mimo jiné, dvě výstavy představující zámek Bečov a klášter Teplá ve zcela nových kontextech.

Ta první během měsíce června představí národní kulturní památku Klášter premonstrátů Teplá a jeho proměnu v rámci Vzorové obnovy, která bude letos dokončena a kde od 1. července budou spuštěny nové poznávací a kulturně vzdělávací programy pro školy a širokou veřejnost.

V rámci letošního 30. výročí vypátrání relikviáře sv. Maura, bude v listopadu 2015 v Krajské knihovně Karlovy Vary realizována výstava prezentující návrhy vzešlé z proběhnuvší veřejné soutěže na téma „Výtvarné a prostorové řešení nové expozice relikviáře sv. Maura“. Dle vítězného návrhu bude v blízké budoucnosti vytvořena, v nově opravené části areálu hradu a zámku Bečov, zcela nová expozice věnovaná této jedinečné románské památce. Součástí výstavy bude rovněž mimořádná možnost prohlédnout si knihu z roku 1932 od významného historika PhDr. Antona Gnirse, která před třiceti lety zásadní měrou přispěla k objevení této vzácné památky.

V rámci oslav 10. výročí otevření nové budovy Krajské knihovny Karlovy Vary budou mít její registrovaní čtenáři, a registrovaní čtenáři Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, zvýhodněnou možnost navštívit zapojené památkové objekty,“ říká PaedDr. Vratislav Emler, ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary.

Sleva 30 Kč ze vstupného pro každého registrovaného čtenáře obou knihoven bude v obou historických objektech (zámek Bečov, klášter Teplá) odečtena po předložení tištěného výstupu ze čtenářského konta, který uživatel získá v knihovně. Použit může být aktuální výpis výpůjček nebo doklad o zaplacení některého z poplatků souvisejících s provozem čtenářského konta. Tato potvrzení by nemělo být starší 2 měsíců a s jedním potvrzením lze navštívit obě památky současně.

„Jde nám o to, zprostředkovat čtenářům příležitost uvědomit si rozdíly i shody mezi knihovnou současnou, moderní a knihovnou historickou, či se zamyslet nad tím, že v historii bylo sdružování knih do knihoven záležitostí elit, a že nyní každý čtenář patří do této vznešené společnosti,“ vysvětlil základní filozofii Tomáš Wizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov.

Ambicí projektu je mimo jiné též připomenout Plzeňanům existenci památek v Karlovarském kraji, které se po rozdělení Západočeského kraje, vytratily z jejich podvědomí.

Cestypoznani-group