Pondělí až čtvrtek
Mše svatá v 11:00 v konventní kapli

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Středa až pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Obrzek kostela po prav       14. ČERVENCE 2023

         10.00 hod                         SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ v opatském kostele Zvěstování  Páně

       15. ČERVENCE 2023

         10.00 hod                         SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ v opatském kostele Zvěstování Páně

                                  14.00  – 15.00 hod       VOLNÁ PROHLÍDKA – kostel, knihovna, modrý sál, opatský byt, výstava

                                  16.30 hod                        VARHANNÍ KONCERT v opatském kostele,  Jitka Chaloupková

Pondělí až úterý
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Středa
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně
Slavnost patronů Evropy sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy

Čtvrtek až pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně
Slavnost Výročí posvěcení opatského kostela

Středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek
Slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně
Slavnost Těla a Krve Páně, eucharistický průvod

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí 
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Úterý
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Čtvrtek
Mše svatá v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Pátek
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota
Mše svatá v 15:30 v konventní kapli

Neděle
Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

Pondělí až pátek

Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Sobota

Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně započatá obláčkou kandidáta tepelské kanonie v kapli blahoslaveného Hroznaty

Neděle

Mše svatá v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

 

Pondělí až středa
Mše svatá v 7:30 v konventní kapli

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 18:00 v kostele Zvěstování Páně

Velký pátek
V 15:00 pobožnost Křížové cesty
Obřady na památku Umučení Páně v 16:30 v  kostele Zvěstování Páně

Bílá sobota
Ve 21:00 Velikonoční vigilie

Neděle (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
Mše svatá s žehnáním pokrmů v 10:00 v kostele Zvěstování Páně

 

Strana 2 z 11