Zítra 8. prosince 2021 se bude při příležitosti slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu konat mše svatá v kostele Zvěstování Páně od 18:00 hodin.

Bohoslužby

Po–St 7.30 – mše sv. v konventní kapli

Čt 9.00 – mše sv. v kostele

7.30 – mše sv. v konventní kapli

So 15.30 – mše sv. v konventní kapli

Ne 10.00 – mše sv. v kostele

 Slavnost Všech svatých

 Pondělí 1. 11. 2021

 18:00 - Mše svatá v kostele Zvěstování páně

 

 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 Úterý 2. 11. 2021

 7:30 - Mše svatá v konvetní kapli

 18:00 - Mše svatá v kostele Zvěstování páně

 

 

 

 

 

 

Pro konání národní Svatoludmilské pouti na Tetín se 18. 9. 2021 v klášteře premonstrátů Teplá nebude konat žádná mše svatá

Děkujeme za pochopení.

 

Ve středu 8. září 2021 se bude mše svatá konat v klášterním kostele Zvěstování Páně od 18:00.

 
 
Ve středu 25. srpna 2021 bude televize Noe živě přenášet mši svatou z prostor kostela Zvěstování páně Kláštera Teplá.  
 
Živý přenos začne na TV Noe v 11:15. Polední mše začne ve 12:00.

Při příležitosti slavnosti bl. Hroznaty, mučedníka a zakladatele tepelského kláštera, se 14. července 2021 uskuteční mše svatá v kostele Zvěstování Páně v 10.00 hodin

Pouť k bl. Hroznatovi bude probíhat v sobotu 17. července 2021 od 10.00 hodin.

V pondělí 5. července 2021 proběhne u příležitosti slavnosti věrozvěstů svatého Cyrila a svatého Metoděje, patronů Evropy, mše svatá v klášterním kostele Zvěstování Páně od 18:00.

 

U příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla se v úterý, 29. června 2021 v 18:00 hodin bude pořádat mše svatá v kostele Zvěstování Páně.

Strana 5 z 11