Písně a modlitby

Index

Mešní píseň k blahoslavenému Hroznatovi
zakladateli tepelského kláštera a hlavnímu patronovi plzeňské diecéze

/ nápěv: Bože, cos' ráčil... / ; napsal Jan Vrzal

VSTUP:
S pokorným srdcem přicházíme k Tobě,
Bože náš věčný, odpusť všechny viny;
na náš kraj shlédni v této těžké době,
místo slov dej, ať mluví naše činy.
/: Kéž máme jako Hroznata náš milý,
ke stavbě chrámu v duši své dost síly. :/

PŘED EVANGELIEM:
Tvé slovo, Pane, zní nám neustále
když slyšíme ho, jak nám je kněz hlásá;
vede nás světem k dobru, ke Tvé chvále,
ve slově Tvém se zvěstuje nám spása.
/: S Hroznatou zanechejme lidské pýchy,
odložme marnou slávu, přepych, hříchy. :/

OBĚTOVÁNÍ:
Chléb s vínem nesem Tobě v oběť Pane,
z Tvých darů s láskou dar ti přinášíme;
Tvým svatým Tělem, Krví ať se stane,
kéž jím svou duši stále sytit smíme.
/: Hroznata z lásky daroval své žití;
z hlubiny věků příklad jeho svítí. :/

PŘIJÍMÁNÍ:
K hostině svaté přistupujem nyní,
pokrmem Tvým se duše naše sytí,
z našeho nitra stánek Boží činí.
Světlo Tvé ať v nás neustále svítí.
/: Jak Hroznatu jsi pozval k svému dílu,
tak daruj i nám ze svátosti sílu. :/

ZÁVĚR:
Požehnej Bože, diecézi naší,
když z chrámu Tvého domů vycházíme;
naděj ať s láskou v našem kraji raší,
obnovit víru s pomocí Tvou smíme.
/: Dovol nám, Bože, ať si můžem přáti:
Hroznatu svatým také nazývati! :/


Předchozí Další »