Písně a modlitby

Index

Hroznata Josef Dietel
Před 700 lety
(VOR 700 JAHREN)
1898

Zlatě se třpytí hvězdy, ohnivě planou veliké činy,
a nikdy nevyblednou, aby srdci ukázali cestu k pravé,
nadhvězdné vlasti.

Odtud žehná tryskajícímu prameni, u něhož ty, poutníče,
dlíš, posvátné znamení kříže i líbezný obraz milostiplné
Matky Boží.

V této pustině má jednou slavně vykvést s ušlechtilým
úmyslem založené, útulné, lesy ovívané sídlo, skýtající
mezi vrchy rozkošný pohled.

Ze všech zemí hosté hledající uzdravení
budou sem proudit k tomuto prameni, pokladu, který trpícímu
lidstvu odkryje Hroznatův zakladatelský čin.

Jak klenot budeš zářit, ó krásné rychle se rozvíjející město,
a jméno Mariánské Lázně rozzáří v literách zlatých světovou
pověstí múza Kleio.

Rozkvétej jen dál, nes zdar a požehnání, hodna své nebeské
Ochránkyně, kláštera věčná dcero, zelené tepelské
krajiny blyštivá perlo!
 


« Předchozí Další