Písně a modlitby

Index

Hroznata Josef Dietel
Píseň ke cti blahoslaveného Hroznaty
(LIED ZU EHREN DES SELIGEN HROZNATA)
1898

Dům plný slávy hledí daleko nad kraj celý, z věčného kamene zbudován mistrovskou rukou Boží.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Je to ten vznešený chrám, jenž nikdy nezanikne, neskonale trvající k větší Boží slávě.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Svaté víry slaví v ní svůj triumf a dílem lásky je okrášlen jak v den svatební.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Už po sedm set let věrně nebeská moc střeží před hrozícím nebezpečím tepelský klášter.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Hroznatou založen s opravdovým zápalem lásky, dnes jásavě zvěstuje neochvějnost víry tohoto hrdiny.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Ó blahoslavený, který jsi zemřel za hájení právě, pamatuj na naše prosby a každou trpkou nouzi.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Třebaže ti svět za tvého pozemského života odplácel trápením, tím jasněji září tvá vítězná koruna.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.

Otec nechť je veleben, veleben budiž Syn, stejná sláva ať je vzdána i Duchu svatému na věčném trůnu.
Bože, chválíme tě, Bože velebíme tě! Ó dej, ať jsme v tvém domě všichni v bezpečí.