Písně a modlitby

Index

Josef František Smetana
1855

HOSIANA ZPĚVY VELEBNÝMI
nadhvězdný zavznívá dům,
sprovázena zbory anjelskými
Maria se vznáší k nebesům.

Nad slunečnou oplynula září,
vzhůru hledí okem nadšeným.
Zbožnost sídlí na panenské tváři,
srdce plesá lícem blaženým.

Neboť brzy uzří Jediného,
po němž touží celou duší svou.
Kralovati bude v říši jeho
věčnou ozdobena korunou.

Ale ještě jednou dolů shlédne,
kde se temné dálce tratí zem.
Vidí, kterak v stínu smrti bledne
prachem pokryta i popelem;

slyší sténat dítky osiřelé,
pečlivá jimž máti zesnula.
A tu z oka matky Spasitele
útrpnosti slza skanula.

Slza ta ukápla v naší vlasti
na Hroznatův věnec zelený,
z nížto k ulehčení lidských strastí
zázračně se prýští prameny.