Knihovní řád

Index

 Badatelský řád knihovny Kanonie premonstrátů Teplá.

1. Všeobecná ustanovení

Knihovna Kanonie premonstrátů Teplá je knihovnou soukromou a veškeré fondy a sbírky v ní uložené jsou majetkem kláštera, z jehož činnosti vzešly. Historická knihovna a archiv Kanonie premonstrátů Teplá jsou otevřeny především odborné veřejnosti. Knihovna není klasickou veřejnou knihovnou, badatelské využití fondů a sbírek se řídí níže uvedenými předpisy, jejichž znění a případné změny navrhuje odborný pracovník a schvaluje představený kláštera. Badatelský řád upravuje pouze podmínky vědeckého, nikoli komerčního využití fondů a sbírek, jež je možné pouze po předchozím projednání s vedením kláštera a uzavřením řádné smlouvy.


Předchozí Další »