Knihovní řád

Index

 7. Závěrečná ustanovení

Badatelský řád platí pro studium veškerých fondů a sbírek uchovávaných v klášterní knihovně a účinnosti nabývá dnem zveřejnění.

Badatelský řád v tištěné podobě je vždy k dispozici na místě vyhrazeném badatelům.

Případné výjimky z badatelského řádu (zápůjčky cenných exemplářů, prodloužení výpůjční lhůty…) jsou možné pouze se svolením představeného Kanonie premonstrátů Teplá.