Knihovní řád

Index

 6. Ochrana vlastnických práv

Uveřejnění reprodukcí dokumentů z vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá či uveřejnění doslovné citace jejich textu je možné pouze se souhlasem Kanonie premonstrátů Teplá a autor je vždy povinen uvést zdroj. Badatel je povinen do knihovny Kanonie premonstrátů Teplá dodat jeden exemplář publikované práce – v opačném případě mu nebude umožněno další bádání.