Knihovní řád

Index

 2. Oprávnění k bádání, objednání, studijní místa

Bádání ve fondech a sbírkách je bezplatné a je umožněno každému zájemci staršímu 18 let, který předloží platný průkaz totožnosti, event. též potvrzení školy, úřadu či odborné instituce, a vyplní badatelský list, případně povolení k fotografování.

Bádání je z kapacitních důvodů možné výlučně po předchozí domluvě s pověřeným pracovníkem (alespoň 3 dny před plánovanou návštěvou) – neohlášení badatelé budou odmítnuti. Objednávání dokumentů na počkání není možné.

Bádání je možné pouze ve vyhrazené hodiny pro badatele. Během polední pauzy je knihovna zpravidla uzavřena a badatelé jsou žádáni opustit její prostory.