Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Vybudování infrastruktury areálu kláštera

projekty plynofikaceObdobí realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1990 – 10/2004
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Z části vlastní zdroje, dary, z části Státní fond životního prostředí, Ministerstvo kultury ČR,
Název grantu/programu: Plynofikace areálu Kláštera premonstrátů Teplá, Odbahnění parkového rybníka, Odbor církví MKČR - konference vyšších představených mužských řeholí.
Popis projektu/akce a jeho výstupů: zajištění pitné vody – studny, vrty, vybudování úpravny vody, areálový rozvod pitné vody, areálové rozvody kanalizace, vybudování čistírny odpadních vod, vybudování trafostanice, vybudování areálových rozvodů NN, slaboproudých areálových rozvodů, plynofikace areálu, zřízení plynových kotelen (plynofikace nezasáhla prostory připravovaného projektu IOP) v části objektů prelatury, části konventu, část knihovny a muzea, plynofikace a rekonstrukce vytápění objektu lékárny, zahradního domku, čištění štolového systému, komunikace, úprava parku, odbahnění parkového rybníku, úprava veřejných prostranství a parku, odstranění ekologických zátěží, pořízení a vybavení elektronickým systémem EPS, EZS.