Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Odstranění havarijních stavů budov hospodářského dvora Kláštera premonstrátů Teplá

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 6/2007 - doposud
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, vlastní zdroje
Název grantu/programu: akce byla realizována v rámci investičního programu MKČR (odbor investic)
Popis projektu/akce a jeho výstupů: v rámci projektu jsou odstraňovány havarijní stavy krovů a střešních plášťů hospodářských objektů. Po dokončení oprav všech krovů a střech budou odstraňovány statické poruchy zděných konstrukcí a realizováno odvodnění hospodářských objektů. Opravené objekty jsou využívány jako technické zázemí kláštera, klubovny skautů, sklady apod.