Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Obnova díky pomoci Spolku přátel Kláštera Teplá

 projekty gloriet 1997Česko-německé brigády mládeže s pracovním nasazením v areálu kláštera: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001

1995: Nezbytná oprava střech budovy bývalého konventu

1996 - 2001: Revitalizace objektu „Glorietu“, zřízení vzdělávací expozice, zřízení prostoru  a zázemí pro konání  kulturních a společenských akcí

Sanace "glorietu", bývalého domu klášterního lékaře MUDr. Nehra, vybavení společenské místnosti, kuchyňky a sociálního zařízení, stálá výstava věnovaná založení Mariánských Lázní, životu a působení klášterního lékaře MUDr. Nehra a návštěvám Johanna Wolfganga Goetha v Klášteře Teplá

2000 - 2001: Rekonstrukce klášterních cel

2001 - 2002: Revitalizace objektu bývalé lékárny.

Rekonstrukce a nové vybavení ubytovny pro mládežnické pobyty v klášteře Teplá

2002 - 2004: Rekonstrukce a restaurování bývalé oratoře

2004 - 2006: Projekt "Trachyt v klášteře Teplá a okolí" - restaurování trachytových prvků fasády a soch

2006 - 2007: Rekonstrukce bývalé klášterní knihovny a vytvoření kaple pro konvent a návštěvníky bohoslužeb.