Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Odstranění havarijních stavů objektu ranně barokní sýpky a zřízení depozitáře movitých památek pro plzeňskou diecézi

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1/2001-6/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Česko-německý fond budoucnosti, Biskupství plzeňské, Kanonie premonstrátů Teplá
Název grantu/programu: Česko-německý fond budoucnosti
Popis projektu/akce a jeho výstupů: V první etapě projektu byly odstraněny havarijní stavy sýpky (krov, střecha, objekt byl sanován proti dřevokazným škůdcům), následně byla sýpka vybavena technologií pro ošetření a sanaci movitých historických předmětů.