Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Výzkumný projekt "Trachyt v klášteře Teplá a okolí"

Klášter premonstrátů v Teplé ve spolupráci s Technickou universitou v Mnichově zahájili v roce 2003 realizaci výše uvedeného projektu, který je zaměřen na přírodní stavební materiály používané při výstavbě kláštera, zejména trachytu, který byl těžen na Tepelsku, a také zmapování bývalých kamenolomů v našem kraji. Důvodem vzniku projektu bylo poškození stavebních prvků vlivem životního prostředí. Úkolem projektu bylo zmapování všech stavebních materiálů, jejich rozlišení, zjištění poškození vlivem životního prostředí, možnost konzervování a restaurování tohoto kamene v rámci záchrany významných stavebních prvků v klášteře, prozkoumání nových metod záchrany a restaurování stavebních prvků z přírodních materiálů všeobecně.

projekty kasnaSoučástí projektu je jak vědecký výzkum, na kterém se podílí Technická univerzita v Mnichově, Bavorský památkový úřad a Technická fakulta UK v Praze, tak na základě získaných zkušeností také záchrana některých objektů z trachytu v klášteře Teplá, tj. konzervace a restaurování kamenného ranně barokního, tzv. Hroznatova portálu, portálu se sochami nad vstupem do konventu, soch na štítu prelatury a barokní kašny.

Restaurátorské práce provádí firma NEGEBU, česká restaurátorská dílna akademického sochaře a malíře Jaroslava Šindeláře. Projekt je přínosem nejen pro tepelský klášter, zkušenosti z projektu budou publikovány a budou sloužit k vědeckým účelům a budou moci být také využity při rekonstrukci ostatních historických památek.

Projekt byl zahájen 1. března 2003, doba jeho trvání je rozložena do několika etap do srpna roku 2006.

Náklady projektu činí cca 180.000,-- Euro. Finančně se na projektu podílí 50% Bavorský ústav ochrany životního prostředí, dalšími 50% se podílí Klášter Teplá za pomoci příspěvků z Ministerstva kultury ČR, Technické univerzity v Mnichově a zejména Spolku přátel tepelského kláštera v německém Esslingenu.