Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Rekonstrukce a restaurování kostela, úprava liturgického prostoru
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1993 – 9/ 2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Dary, Ministerstvo kultury ČR
Název grantu/programu: Program záchrany architektonického dědictví ČR
Popis projektu/akce a jeho výstupů: restaurování Hroznatovy kaple, úprava zádveří kostela, úprava liturgického prostoru, restaurování presbytáře včetně fresek, výmalby a restaurování hlavního oltáře, restaurování části bočních oltářů, restaurování kanovnického chóru, restaurování křížové cesty, restaurování okenních vitráží, rekonstrukce zákristie, restaurování výmalby kostela, oprava krovu a střechy, statické zajištění a oprava věží kostela, sanace dřevokazných škůdců