Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Rekonstrukce západního křídla prelatury a následné užívání objektu pro zázemí komunity, konání duchovních, společenských a kulturních akcí.

projekty prelatura 2Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): od 3/1990 – 10/1993
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Sbírky, dary, vlastní zdroje
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Statické zajištění části objektu prelatury, oprava krovu a střechy, provedení instalací a technického vybavení objektu, truhlářské prvky – okna a dveře, vnitřní povrchové úpravy bez opravy fasády