Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

„Vzorový projekt mechanismy poškození a vývoj konzervačních postupů u oolitických vápenců typu Savonniéres v památkových objektech ve škodlivinami silně zatížených oblastech Německa a České republiky.“
2010 - 2014

projekty portalKlášter premonstrátů v Teplé ve spolupráci s Technickou universitou v Mnichově zahájili v roce 2010 realizaci výše uvedeného projektu, který je zaměřen na konkrétní přírodní stavební materiál použitý při výstavbě kláštera, Důvodem vzniku projektu bylo, stejně jako u předešlého projektu "Trachyt" poškození stavebních prvků vlivem životního prostředí. Úkolem projektu bylo zmapování portálu, zjištění poškození vlivem životního prostředí, možnost konzervování a restaurování prozkoumání nových metod záchrany a průzkum užití stejného či obdobného materiálu v mariánských Lázních.

Součástí projektu je jak vědecký výzkum, na kterém se podílí Technická univerzita v Mnichově, tak na základě získaných zkušeností také restaurování portálu kostela. klášteře Teplá. Na první fázi projektu se podílela také firma NEGEBU, česká restaurátorská dílna akademického sochaře a malíře Jaroslava Šindeláře. Projekt je přínosem nejen pro tepelský klášter, zkušenosti z projektu budou publikovány a budou sloužit k vědeckým účelům a budou moci být také využity při rekonstrukci ostatních historických památek.

Projekt byl zahájen 1. listopadu 2010, doba jeho trvání je rozložena do několika etap do roku 2013.


« Předchozí Další