Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Odstranění havarijních stavů a provizorní zprovoznění Modrého sálu, přilehlých reprezentačních prostor

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1996 – 12/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Českoněmecký fond budoucnosti, Krajský úřad karlovarského kraje, Spolek přátel Teplé Esslingen
Název grantu/programu: Obnova Modrého sálu a přilehlých prostor
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Postupně odstraňování havarijních stavů objektu prelatury, sanace dřevokazných škůdců, fixace a částečně i restaurování fresek, částečné statické zajištění, truhlářské práce, hrubé podlahy, oprava parket v Modrém sále, vybudování sociálního zázemí.