Rekonstrukce a projekty stavební obnovy kláštera od 1990 do roku 2011

Index

Revitalizace části 2. NP objektu konventu a nezbytných souvisejících prací

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3/1995 – 12/ 2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, vlastní zdroje, Českoněmecký fond budoucnosti, Karlovarský kraj
Název grantu/programu: Program záchrany architektonického dědictví, Spolek přátel Teplé, Odbor církví MKČR – konference vyšších představených mužských řeholí
Popis projektu/akce a jeho výstupů: Statické zajištění části objektu dotčeného projektem, revitalizace interiéru části 2. NP objektu prelatury, zázemí pro duchovní a společenské aktivity související s životem komunity  projekty prelatura